Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

E-beyanname - 1003a Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar


1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini, Başkanlığımızca verilecek eğitim öncesinde  düzenlemek isteyen harcama birimlerimizin, beyannameyi DVM kısaltmasını yani damga vergisi muafiyetini seçerek, özel onay ile onaylamaları gerekmektedir. Aksi durumda muaf olunmasına rağmen damga vergisi tahakkuk edecektir. Özel onaydaki açıklama aşağıdaki içerikte olacaktır. Kurumumuz 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca resmi daire olup beyan damga vergisinden ve 16 sayılı Damga Vergisi Sirküleri’nin 3’üncü bölümünde yer alan hükümlere göre e-bildirge sözleşmelerine ait damga vergisinden muaf bulunmaktadır.


  • 2020-02-06 14:23:38
  • 260