09.02.2020 Resmi Gazete Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi09 Şubat 2020 Tarihli ve 31034 Sayılı Resmi Gazete

–– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Söz konusu tebliğe göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi ertelenmiştir.

Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.03.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. Verilecek İlk beyanname Mart-2020 dönemine ait olacak ve Nisan ayında beyan edilecektir.

Bugüne kadar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile beyan edilen bilgiler ve alınan tahakkuklar geçerli olup, tahakkukların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi yeterli olacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sisteme gönderilen ancak bugüne kadar onay verilmeyen tahakkuklar için Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.


  • 2020-02-10 05:42:04
  • 658