Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Varlık İşlem Fişi-harcama Talimatı Duyurusu


Harcama birimlerimiz tarafından Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen Taşınır Mal Alımına İlişkin Ödeme Emri Belgelerinde; Varlık İşlem Fişi-Harcama Talimatı ilişkisinin kurulmadığı görülmüştür.

Söz konusu ilişkinin kurulabilmesi için;

-Muhasebe sistemine gönderilen devretme ve devralma taşınır işlem fişlerinde olduğu gibi, taşınır mal alımlarında da Onaylı Taşınır İşlem Fişlerinin Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından VİF Oluştur ve Gönder butonu ile Yeni Harcama Yönetim Sistemine yani MYS’ye gönderilmesi,

-MYS’de Varlık İşlem Fişinin ilgili harcama talimatı ile ilişkilendirilmesi ve sonrasında ödeme emri belgesinin oluşturulması gerekmektedir.

İyi çalışmalar.


  • 2020-02-24 12:01:20
  • 179