Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Duyuru 1. (ek: 1 ELEKTRONİK Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi)


MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ
  Vergi Kimlik Numarası                                    Harcama biriminin Vergi Kimlik Numarası yazılacak.
   T.C. Kimlik Numarası                                     Boş bırakılacak.
  Adı, Soyadı / Unvanı                                        Harcama biriminin adı yazılacak.
  Ticaret Sicil No                                                Boş bırakılacak.
  Doğum Yeri /Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi  Boş bırakılacak.
  Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi  Boş bırakılacak.
  Adresi                                                                   SGK Primi Tahakkuk Fişi Üzerindeki Adres Bilgisi ve Adres Kodu yazılacak. Adres Kodu https://adres.nvi.gov.tr/Home linkinden bulunacak 10 haneli Adres No bilgisi olacak. 
  Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No                       Boş bırakılacak.
  Telefon Numarası                                                Harcama birimi telefon numarası yazılacak.
  Faks Numarası                                                     Varsa Harcama birimi faks numarası yazılacak. Yoksa boş bırakılacak.
  Elektronik Posta Adresi                                       Aktif olarak kullanılan harcama birimine ait e-posta adresi yazılacak.

  • 2020-02-05 10:28:52
  • 246