Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Duyuru 2. Vergi Dairesine Yazılacak Üstyazı Hakkında


Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi için Vergi Dairesine yazılacak yazı içerisinde şifre zarfının  teslim edileceği personelin adını mutlaka belirtiniz.


  • 2020-02-06 10:18:38
  • 225